Renter. Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021  1)
1) For styringsrenten anslag for 4. kv. 2018 – 4. kv. 2021. For boliglånsrente anslag for
4. kv. 2018 – 3. kv. 2021. For tremåneders pengemarkedsrente anslag for 3. kv. 2018 – 3. kv. 2021.
2) Gjennomsnittlig rente på utestående nedbetalingslån med pant i bolig til husholdninger,  for utvalget
av banker og kredittforetak som inngår i Statistisk sentralbyrås månedlige rentestatistikk.
3) Anslag er beregnet som et gjennomsnitt av styringsrenten i inneværende og neste kvartal pluss
anslag på pengemarkedspåslaget.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters og Norges Bank
Interest rates. Percent. 2012 Q1 – 2021 Q4 1)
1) Policy rate projections for 2018 Q4 – 2021 Q4. For mortgage lending rate projections for
2018 Q4 – 2021 Q3. For three­month money market rate, projections for 2018 Q3 – 2021 Q3.
2) Average interest rate on outstanding mortgage loans to households, for the sample of banks and
mortgage companies included in Statistics Norway's monthly interest rate statistics.
3) Projections are calculated as an average of the policy rate in the
current and subsequent quarter plus an estimate of the money market premium.
Sources: Statistics Norway, Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Tremåneders pengemarkedsrente PPR 3/18 Styringsrenten PPR 3/18 Utlånsrente, boliglån PPR 3/18 Tremåneders pengemarkedsrente Styringsrenten Utlånsrente, boliglån
  Three-month money market rate MPR 3/18 Key policy rate MPR 3/18 Lending rate, house loan MPR 3/18 Three-month money market rate Policy rate Mortgage lending rate
31.03.2012 2,60 1,70 4,20
30.06.2012 2,32 1,50 4,11
30.09.2012 2,11 1,50 4,02
31.12.2012 1,90 1,50 3,97
31.03.2013 1,87 1,50 3,93
30.06.2013 1,77 1,50 4,02
30.09.2013 1,71 1,50 4,10
31.12.2013 1,67 1,50 4,07
31.03.2014 1,68 1,50 4,03
30.06.2014 1,79 1,50 3,97
30.09.2014 1,71 1,50 3,86
31.12.2014 1,61 1,45 3,76
31.03.2015 1,38 1,25 3,52
30.06.2015 1,44 1,22 3,26
30.09.2015 1,21 0,98 3,09
31.12.2015 1,13 0,75 2,86
31.03.2016 1,09 0,71 2,70
30.06.2016 0,99 0,50 2,62
30.09.2016 1,06 0,50 2,53
31.12.2016 1,12 0,50 2,50
31.03.2017 1,02 0,50 2,55
30.06.2017 0,92 0,50 2,55
30.09.2017 0,81 0,50 2,53
31.12.2017 0,81 0,50 2,50
31.03.2018 0,95 0,50 2,47
30.06.2018 1,08 0,50 2,45 1,08 0,50 2,45
30.09.2018 1,05 0,53 2,48 1,05 0,53 2,43
31.12.2018 1,19 0,76 2,71 1,19 0,75 2,51
31.03.2019 1,31 0,82 2,83 1,30 0,78 2,73
30.06.2019 1,45 1,00 2,96 1,46 1,00 2,89
30.09.2019 1,56 1,11 3,06 1,56 1,11 2,99
31.12.2019 1,68 1,22 3,18 1,64 1,20 3,07
31.03.2020 1,79 1,34 3,28 1,71 1,27 3,13
30.06.2020 1,89 1,44 3,38 1,78 1,34 3,20
30.09.2020 1,99 1,54 3,47 1,86 1,41 3,28
31.12.2020 2,09 1,64 3,57 1,95 1,50 3,37
31.03.2021 2,20 1,75 3,67 2,06 1,60 3,48
30.06.2021 2,31 1,86 3,77 2,18 1,72 3,59
30.09.2021 2,43 1,97 3,89 2,30 1,83 3,71
31.12.2021 2,09 1,96