Sysselsettingsvekst ifølge KNR1) og Regionalt nettverk2).
Kvartalsvekst. Prosent. 1. kv. 2012 – 1. kv. 2019 
3)
1) Kvartalsvis nasjonalregnskap. Sesongjustert.
2) Rapportert sysselsettingsvekst siste tre måneder konvertert til kvartalstall. Kvartalstall er beregnet som
en sammenvekting av tremånederstall basert på når intervjuene er foretatt. For 4. kv. 2018 er forventet
vekst i sysselsetting en sammenvekting av rapportert vekst i siste tre måneder og forventet vekst neste tre
måneder målt i november. For 1. kv. 2019 er forventet vekst neste tre måneder målt i november.
3) Anslag for 4. kv. 2018 – 1. kv. 2019 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Employment growth according to the quarterly national accounts1)
and Regional Network
2). Quarterly change. Percent. 2012 Q1 – 2019 Q1 3)
1) Seasonally adjusted.
2) Reported employment growth for the past three months. Quarterly figures are calculated by weighting
together three­month figures based on survey timing. For 2018 Q4, expected employment growth is
estimated by weighting together reported growth over the past three months and expected growth in the next
three months as reported in November. 2019 Q1 is expected growth in the next three months as reported
in November.
3) Projections for 2018 Q4 – 2019 Q1 (broken lines).
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Regionalt nettverk KNR
  Regional Network QNA
31.03.2012 0,47 0,86
30.06.2012 0,55 0,51
30.09.2012 0,64 0,17
31.12.2012 0,43 0,10
31.03.2013 0,33 0,32
30.06.2013 0,32 0,24
30.09.2013 0,31 0,41
31.12.2013 0,28 0,38
31.03.2014 0,15 0,63
30.06.2014 0,10 -0,14
30.09.2014 0,07 0,05
31.12.2014 0,08 0,36
31.03.2015 -0,09 0,07
30.06.2015 -0,11 0,15
30.09.2015 -0,10 -0,11
31.12.2015 -0,16 0,16
31.03.2016 -0,09 -0,21
30.06.2016 -0,06 0,22
30.09.2016 0,03 0,16
31.12.2016 0,13 0,17
31.03.2017 0,33 0,27
30.06.2017 0,35 0,38
30.09.2017 0,31 0,36
31.12.2017 0,40 0,42
31.03.2018 0,48 0,50
30.06.2018 0,46 0,23
30.09.2018 0,49 0,37
31.12.2018 0,41 0,35
31.03.2019 0,38 0,30