BNP hos handelspartnerne.1) Årsvekst. Prosent. 2012 – 2021 2)
1) Eksportvekter. 25 viktige handelspartnere.
2) Anslag for 2018 – 2021.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
GDP for Norway's trading partners.1)
Annual change. Percent. 2012 – 2021
2)
1) Export weights. Twenty­five main trading partners.
2) Projections for 2018 – 2021.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag PPR 3/18 Anslag PPR 4/18
  Projections MPR 3/18 Projections MPR 4/18
31.12.2012 1,23
31.12.2013 1,74
31.12.2014 2,58
31.12.2015 2,97
31.12.2016 2,30 2,35
31.12.2017 2,94 2,95
31.12.2018 2,63 2,55
31.12.2019 2,28 2,22
31.12.2020 2,19 2,14
31.12.2021 2,18 2,14