Norges Bank

Månedsbalanse

Norges Banks månedsbalanse for april 2021

Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedsslutt samt et utvalg noteopplysninger.

Månadsbalansen blir offentleggjord ca. 11. kvardag i den følgjande månaden, og dato finst i kalenderen. Årsrekneskapen for Noregs Bank er avlagt etter rekneskapslova og forskrift om årsrekneskap for Noregs Bank.

Samla oversikt over balansar for Noregs Bank frå 1817.

Publisert 19. mai 2021 10:00
Publisert 19. mai 2021 10:00