Norges Bank

Staff Memo

Om gjennomslaget fra styringsrenten til bankenes renter

Forfatter:
Ragnar Juelsrud, Kjell Bjørn Nordal og Hanna Winje.
Serie:
Staff Memo
Nummer:
11/2020

For at pengepolitikken skal virke inn på økonomien er det viktig at endringer i styringsrenten får gjennomslag til bankenes utlåns- og innskuddsrenter til foretak og husholdninger. Over tid ser vi at det er en sterk sammenheng mellom styringsrenten og bankenes renter, det vi kaller det samlede eller langsiktige gjennomslaget. Den direkte effekten av en enkelt styringsrenteendring på bankenes renter, i samme eller etterfølgende periode, kaller vi det direkte gjennomslaget. Det direkte gjennomslaget varierer over tid. Det samlede – eller langsiktige - gjennomslaget omfatter også bevegelser i bankenes renter i perioder uten styringsrenteendringer. Betydningen av gjennomslaget for effekten av pengepolitikken tilsier at det kan være nyttig å kartlegge gjennomslaget av styringsrenten i Norge.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 16. november 2020 13:30
Publisert 16. november 2020 13:30