Norges Bank

Staff Memo, Tohundreårsjubileum

”til Christiania for at søge Forlindring i de store Tyngsler”: Bondetogene på Østlandet og bøndenes motstand mot skattepolitikken i 1818

Forfatter:
Sonja Serina Finstad Johansson
Serie:
Staff Memo
Nummer:
3/2012

Gjennom hele 1818 viste bønder på Østlandet sin motstand mot skattleggingen og finanspolitikken, både ved å skrive søknader og ved å gå i direkte konfrontasjon mot myndighetene gjennom organiseringen og utførelsen av bondetogene. I denne oppgaven diskuteres hvorfor og hvordan misnøyen gikk over til handling.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 30. januar 2012 10:45
Publisert 30. januar 2012 10:45