Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og kreditt 4/2000

Serie:
Penger og kreditt
Nummer:
4/2000

Artikkeldel

Etterprøving av Norges Banks anslag for 1999
Anne Sofie Jore

Risikoforholdene i det norske oppgjørssystemet 1995 -2000
Asbjørn Enge og Bjørn Bakke

Kontantenes plass i det norske betalingssystemet
Aris Kaloudis og Ola Storberg

Historisk rentestatistikk 1820 - 1999
Jon Petter Holter

Oversikter og tabelldel

Nye arbeidsnotater fra Norges Bank

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Auksjonskalender 2000 og opplegg for statspapirutlegging

Tabeller

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 10. desember 2000 00:00
Publisert 10. desember 2000 00:00