Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og kreditt 2/2000

Serie:
Penger og kreditt
Nummer:
2/2000

Artikkeldel

Pengepolitiske regler
Ingunn Lønning og Kjetil Olsen

Kan vi tallfeste den nøytrale renten?
Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning

Kan varslingsindikatorer forutsi valutauro? Teori og internasjonale erfaringer
Karsten Stæhr

Ny lov om betalingssystemer mv.
May Helle Lund og Kjetil Watne

Oppgjørsrisiko ved valutahandel
Jon Bergundhaugen

Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning
Karsten R. Gerdrup, Arild J. Lund, og Sindre Weme

Oversikter og tabelldel

Nye arbeidsnotater fra Noregs Bank

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Tabeller

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 30. juni 2000 00:00
Publisert 30. juni 2000 00:00