Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og kreditt 1/2000

Nummer:
1/2000

Artikkeldel

Økonomiske perspektiver
Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale

Risiko og effektivitet i betalingsformidlingen
Foredrag av visesentralbanksjef Jarle Bergo

Produksjonsgapet i norsk økonomi - ulike metoder, samme svar?
Espen Frøyland og Ragnar Nymoen

Beregning og tolking av renteforventninger
Arne Kloster

Garanterte investeringsprodukter
Kristine Andenæs Axelsen og Ketil Johan Rakkestad

Norges Banks overvåking av finansiell stabilitet
Trond Eklund og Bjarne Gulbrandsen

Oversikter og tabelldel

Internasjonal rapport 1/2000

Med aktuell utdyping: Asia -V eller W

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Tabeller

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 15. mars 2000 00:00
Publisert 15. mars 2000 00:00