Norges Bank

Publikasjon

Sikkerhet for lån i Norges Bank – konsekvenser av endringer i regelverket

Bjørn Bakke, Knut Sandal og Ingrid Solberg

Norges Bank krever sikkerhet for alle utlån til bankene. Sikkerhet stilles i form av verdipapirer. Regelverket for hvilke verdipapirer som godkjennes, er endret de siste par årene. Formålet har vært å redusere Norges Banks risiko, samtidig som bankene beholder tilstrekkelig stor låneadgang til at betalingsoppgjørene og pengepolitikken kan gjennomføres effektivt. Artikkelen gjør rede for de endringene som er gjennomført. Analysen av virkningene viser at risikoen for Norges Bank er redusert, og at det fortsatt er tilstrekkelig stor låneadgang.

Publisert 6. desember 2007 15:00
Publisert 6. desember 2007 15:00