Norges Bank

Publikasjon

Om varederivat og norske initiativ for ein fiskederivatmarknad

Gunnvald Grønvik

Varederivatmarknader kan gi betre tryggleik for framtidige prisar, og det er éin grunn til at det er teke fleire initiativ til å etablere derivatmarknader for fisk i Noreg. I artikkelen blir dei ålmenne vilkåra for etablering av varederivatmarknader forklarte. Det er sjeldan meir enn éin derivatmarknad for ei vare i verda, og konkurransen vil avgjere om ein slik marknad i Noreg kan vinne fram. Norsk (og europeisk) lovgiving for varederivat syter for ordna marknader og verkar óg til å sikre finansiell tryggleik i varederivatmarknadene.

Les artikkelen (pdf, 112 Kb)
 

Publisert 6. desember 2007 15:00
Sist endret 6. januar 2010 08:40