Norges Bank

Publikasjon

Hvorfor vi gjør det … Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond – Utland

Henrik Syse

Hvorfor er etikken viktig dersom siktemålet for oljefondet egentlig er av finansiell art? Avtroppende leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM) skriver om møtet mellom etikk og finans i Statens pensjonsfond – Utland. Han drøfter særlig forholdet mellom finansielle og etiske motivasjoner i arbeidet med spørsmål som i sin natur er etiske, men som på samme tid er en del av NBIMs eierskapsagenda på grunn av sin betydning for inntjeningen. Kan de etiske og finansielle motivasjonene gå hånd i hånd?

Publisert 6. desember 2007 15:00
Publisert 6. desember 2007 15:00