Norges Bank

Publikasjon

Hvordan påvirkes norske markedsrenter av økonomiske nyheter?

Knut Eeg

Renter og andre finansielle priser er basert på forventninger om den økonomiske utviklingen. Når det kommer ny informasjon, vil finansielle priser endres. I denne artikkelen undersøker vi hvordan nyheter i form av makroøkonomiske nøkkeltall, impulser fra utlandet, Norges Banks rentebeslutninger og kommunikasjon av pengepolitikken påvirker norske renter.

Publisert 6. desember 2007 15:00
Publisert 6. desember 2007 15:00