Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 4/2003

Nummer:
4/2003

Artikkeldel

Modernisering og utkontraktering av Norges Banks oppgjørssystem (67 kB)
Jon A. Solheim og Helge Strømme

Norges Bank har med utkontraktering av systemet for oppgjør mellom bankene tatt et ytterligere skritt i retning av konsentrasjon om sine kjerneoppgaver. Utkontrakteringen forventes å redusere de samlede kostnadene for Norges Bank og bankene, og vil på sikt gi lavere risiko for avbrudd i driften.

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel (508 kB)
Tørres Trovik

Gjennom simulering vises det at betydningen av å gjøre endringer i en langsiktig porteføljetilpasning kan være begrenset når man ser på et realistisk eksempel. Men det er vanskelig å vurdere slike endringer, fordi vanlige målekriterier kan være misledende når disse kriteriene ikke benyttes aktivt i tilpasningen.

Strukturendringer i finansnæringen - Norges Banks rolle(65 kB)
Norges Banks uttalelse om fusjon mellom DnB og Gjensidige NOR

Norges Bank uttaler seg om strukturendringer i hovedsak når disse vurderes som viktige for finansiell stabilitet, som ved en mulig etablering av finanskonsernet DnB NOR ASA. Norges Banks rolle og arbeid med strukturendringer i finansnæringen beskrives i en innledning foran uttalelsen. Uttalelsen gjengis som et viktig eksempel i så henseende.

Oversikter og tabelldel

Nytt hovudstyre i Noregs Bank (35 kB)

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (39 kB)

Tabeller (314 kB)

Hele heftet (1084 kB)

Publisert 16. desember 2003 16:34
Publisert 16. desember 2003 16:34