Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 4/2002

Nummer:
4/2002

Artikkeldel

Bankenes kostnader og inntekter i betalingsformidlingen i 2001 (435 kB)
Olaf Gresvik og Grete Øwre

Gjeldsordning for land (53kB)
Pål Winje 

Bankenes prising av risiko ved utlån til foretakssektoren (492 kB)
Eivind Bernhardsen og Kai Larsen

Bankenes motpartsrisiko - resultater fra en kartlegging gjennomført av Norges Bank og Kredittilsynet (1 018 kB)
Karsten Gerdrup og Bjørn Bakke

Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken (107 kB)
Leif Veggum og Peder Natvig

Oversikter og tabelldel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (20 kB)

Tabeller (344 kB)

Hele heftet (2 519 kB)

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 10. desember 2002 00:00
Publisert 10. desember 2002 00:00