Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 4/1999

Nummer:
4/1999

Leder: Ti år med stabilitet

Kvartalsoversikt med inflasjonsrapport

Inflasjonsrapport fjerde kvartal 1999

Finansmarknadene og Noregs Banks operasjonar

Finansielt utsyn. Rapport andre halvår 1999

Artikkeldel

Finansiell stabilitet - erfaringer og utfordringer
Svein Gjedrem

Kredittrisiko knyttet til foretakssektoren
Pål Sæther og Kai Larsen

Etterprøving av Norges Banks anslag
Anne Sofie Jore

Det amerikanske miraklet - heldige omstendigheter eller "ny økonomi"?
Carl Andreas Claussen

Utenlandske direkte investeringer i Norge til og med 1998
Svein Olav Hansen

Truer hedgefond den finansielle stabilitet?
Kristine Andenæs Axelsen

Gullmynt for å markere tusenårsskiftet

Oversikter og tabelldel

Oversikt over uttalelser og foredrag mv. siste halvår lagt ut på Internett

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Tabeller

I-V Innhold årgang 27 (1999)

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 10. desember 1999 00:00
Publisert 10. desember 1999 00:00