Norges Bank

Publikasjon

Sentralbankens likviditetspolitikk i en oljeøkonomi

Asbjørn Fidjestøl

Gjennom likviditetspolitikken sørger Norges Bank for at bankene til enhver tid har tilstrekkelig store innskudd i Norges Bank. De kortsiktige pengemarkedsrentene vil da bli liggende like over styringsrenten, som er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Norges Bank bruker auksjoner av lån som instrument i likviditetspolitikken. Ordningen for kanalisering av statens petroleumsinntekter til Statens pensjonsfond – Utland spiller en stor rolle for gjennomføringen av likviditetspolitikken. Likviditetspolitikken har også en rolle ved uro i finansmarkedene.

Les artikkelen (pdf, 263 kB)

 

Publisert 27. september 2007 13:00
Publisert 27. september 2007 13:00