Norges Bank

Publikasjon

Ordningene for pengepolitikken. Norges Bank i lys av litteratur og internasjonal praksis

Carl Andreas Claussen, Morten Jonassen og Nina Langbraaten

De siste 20 årene har det skjedd store endringer i pengepolitikken internasjonalt og i Norge. Både økonomisk teori og historiske erfaringer ligger bak utviklingen fram til dagens ordninger. Selv om flere trekk er felles, er det fortsatt forskjeller i hvordan sentralbanker gjennomfører pengepolitikken. Ulikhetene gjelder særlig den pengepolitiske komiteens sammensetning, størrelse og arbeidsform, men også hvordan sentralbanker kommuniserer. Teoretisk og empirisk forskning kan gi en veiledning om hvordan sentralbanker bør opptre, men gir ikke et klart svar på hva som er den beste ordningen.

Les artikkelen (pdf, 150 kB)

 

Publisert 27. september 2007 13:00
Publisert 27. september 2007 13:00