Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 3/2001

Nummer:
3/2001

Artikkeldel

Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier (98 kB)
Karsten Stæhr og Pål Winje

Økt kontantbeholdning - redusert kontantbruk: Et paradoks? (329 kB)
Olaf Gresvik og Aris Kaloudis

Nye kapitaldekningsregler: Mulige virkninger av "Basel II" for banker, myndigheter og det finansielle systemet (388 kB)
Harald Karlsen og Frode Øverli

Oversikter og tabelldel

Minnemynter til 100-årsjubileet for Nobels fredspris (108 kB)

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (44 kB)

Tabeller (131 kB)

Hele heftet (1694 kB)

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 1. oktober 2001 00:00
Publisert 1. oktober 2001 00:00