Norges Bank

Publikasjon

Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11

Rønnaug Melle Johansen og Knut Kolvig

Penger og Kreditt publiserer utdypende informasjon om stresstestene som presenteres i rapporten Finansiell stabilitet. Hensikten med stresstestene er å vurdere sårbarheten i banksystemet som helhet under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. I denne utdypingen beskrives oppbyggingen av stressalternativet i Finansiell stabilitet 2/2011 og hvor følsomme resultatene er for endringer i sentrale antakelser. Spesielt fokuserer vi på utviklingstrekk for norske banker de siste årene.

Les artikkelen (536 kB)

Figurer (pptx, 268 kB)

Figurer i pdf (66 kB)

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning

Obligasjoner med fortrinnsrett – et marked i sterk vekst

Publisert 16. desember 2011 14:00