Norges Bank

Publikasjon

Banktestamenter – krav om avviklingsplaner for banker

Ylva Søvik

Testamenter for banker består av beredskapsplaner og avviklingsplaner Artikkelen gir en oversikt over hva en avviklingsplan er. Den beskriver formålet med avviklingsplaner og hva slike planer vil inneholde. Videre drøftes hvilket ansvar banker og myndigheter bør ha for utformingen av avviklingsplaner, samt relevante sanksjoner dersom det ikke utformes troverdige avviklingsplaner.

Les artikkelen(pdf, 227 kB)

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Det norske systemet for bankkriseløsninger – mulige forbedringer
Vedlegg til Norges Banks brev til Finansdepartementet 29. november 2010.

Publisert 16. desember 2011 14:00