Norges Bank

Publikasjon

Bankenes likviditetssituasjon under finansuroen høsten 2008

Sigbjørn Atle Berg, Arild J. Lund, Kenneth Paulsen og Nora Sundvall

Høsten 2008 fikk banker i mange land betydelige problemer med finansieringen av sine porteføljer. I artikkelen beskrives det hvordan norske banker ble påvirket. Forfatterne ser også på kjennetegn ved de bankene som hadde størst problemer.

Les artikkelen (pdf, 626 kB)

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Likviditetskrisen høsten 2008 (Staff Memo 16/2011)

Publisert 16. desember 2011 14:00
Sist endret 21. desember 2011 11:18