Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 3/2011

Desember 2011/årg.39

Omslag, innhold og sammendrag (pdf, 754 kB)

Banktestamenter – krav om avviklingsplaner for banker Ylva Søvik

Bankenes likviditetssituasjon under finansuroen høsten 2008 Sigbjørn Atle Berg, Arild J. Lund, Kenneth Paulsen og Nora Sundvall

Bankers likviditet og finansiering Erna Hoff

Operational problems in banks – Effects on the settlement of payments in Norges Bank Tor Berge and Casper Christophersen

Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11 Rønnaug Melle Johansen og Knut Kolvig

Publisert 16. desember 2011 14:00