Norges Bank

Publikasjon

Regionalt nettverk: Fersk og nyttig informasjon

Henriette Brekke og Kaj W. Halvorsen

For å hente inn tidlige signaler om utviklingen i norsk økonomi har Norges Bank etablert et regionalt nettverk bestående av om lag 1500 bedrifter og virksomheter over hele landet. Informasjonen dette gir, er en viktig del av beslutningsgrunnlaget i utøvelsen av pengepolitikken. Artikkelen viser hvordan informasjonen fra Regionalt nettverk samvarierer med annen offisiell statistikk, og beskriver noen av styrkene og svakhetene nettverkets dataserier har i forhold til den øvrige statistikken. Variabelsettet som gjennomgås, er relativt bredt, og oversikten vil være en nyttig referanse for aktører som følger resultatene fra nettverket. Artikkelen viser også at Regionalt nettverk gir informasjon som ellers ikke er tilgjengelig.

Les artikkelen

Publisert 12. november 2009 15:30
Sist endret 6. januar 2010 08:24