Norges Bank

Publikasjon

Produktivitetsutviklingen i Norge 1948–2008

Kåre Hagelund

Fram til 1970-tallet var veksten i arbeidskraftproduktiviteten gjennomgående høy. Et forholdsvis lavt produktivitetsnivå etter krigen sammen med import av teknologi fra utlandet var trolig viktige faktorer. Ustabile makroøkonomiske forhold fra midten av 1970-tallet til utgangen av 1980-årene bidro i den perioden til lav og variabel produktivitetsvekst. Den tok seg opp igjen i 1990-årene og fikk et ytterligere løft fra årtusenskiftet. Økt bruk av IKT var en faktor bak dette. Fra 2005 har veksten avtatt igjen og ble negativ i 2008. Veksten i kapitalintensiteten avtok, og det har tatt tid for bedriftene å tilpasse sysselsettingen til konjunkturomslaget i norsk økonomi fra 2007.

 

Relaterte artikler publisert av Norges Bank:

Publisert 12. november 2009 15:30
Publisert 12. november 2009 15:30