Norges Bank

Publikasjon

Husholdningenes nettofinansinvesteringer – hva sier mikrodataene?

Magdalena D. Riiser

Mens eksisterende statistikk er basert på makrodata, analyseres i denne artikkelen mikrodata for husholdningenes finansformue og gjeld tilbake til 1987. Disse dataene viser at husholdningene i aldersgruppen 35–44 år stod bak den brå økningen i nettofinansinvesteringene under bankkrisen på slutten av 1980-tallet. Dataene tyder på to hovedendringer siden begynnelsen av 1990-tallet: Husholdningene i gruppen 35–44 år har gjenopptatt sin tilpasning med negative nettofinansinvesteringer, og nettofinansinvesteringene har avtatt for de mellom 45 og 64 år. Denne utviklingen bidrar isolert sett til lavere finansielle buffere mot negative økonomiske hendelser hos husholdningene.

Nettofinansinvesteringene i gruppen med aller høyest finansformue har økt siden 2004 og trukket opp husholdningenes samlede nettofinansinvesteringer. For flertallet av husholdningene har nettofinansinvesteringene avtatt i samme periode.

Les artikkelen (pdf)

Publisert 12. november 2009 15:30