Norges Bank

Publikasjon

Stigende matvarepriser – en drivkraft for inflasjonen?

Tove Katrine Sand og Bente Støholen

Sammendrag
Internasjonale matvarepriser har steget kraftig siden begynnelsen av 2007. I denne artikkelen analyseres faktorer bak prisutviklingen på matvarer både internasjonalt og i Norge. Prisøkningen på matvarer i Norge, slik den måles i konsumprisindeksen, har vært mindre markert enn i andre europeiske land hovedsakelig på grunn av vår landbrukspolitikk. Også fremover er det grunn til å tro at landbrukspolitikken, importrestriksjoner og andre innenlandske forhold vil ha større betydning for prisutviklingen på matvarer i Norge enn internasjonale forhold.

Hele artikkelen (pdf, 859 kB)

Publisert 2. oktober 2008 14:00