Norges Bank

Publikasjon

Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelse

Nina Langbraaten, Einar W. Nordbø og Fredrik Wulfsberg

Sammendrag
Norges Bank gjennomførte i 2007 en spørreundersøkelse om prissetting blant et tilfeldig utvalg av norske bedrifter. Bakgrunnen for undersøkelsen er at moderne pengepolitisk teori tar utgangspunkt i forskjellige forutsetninger om hvordan den enkelte bedrift setter sine priser. Samtidig er den samlede prisveksten et resultat av alle prissetternes beslutninger. Kunnskap om hva som bestemmer prissettingen i bedriftene, er derfor svært nyttig for en sentralbank. Noen sentrale resultater fra denne undersøkelsen er at det typisk tar noe tid mellom hver gang bedriftene justerer sine priser, og at bedriftene forsøker å se fremover når prisene fastsettes. Noen av de mest tradisjonelle forklaringene på at prisene holdes uendret over tid, får samtidig liten støtte fra norske bedrifter.

Publisert 2. oktober 2008 14:00
Publisert 2. oktober 2008 14:00