Norges Bank

Publikasjon

Hvem tar opp lån – til hva, og har de råd? En analyse av gjeldsutviklingen i norske enkelthushold i 2006

Bjørn Helge Vatne

Sammendrag
Nye tall gjør det mulig å følge gjeldsutviklingen for norske hushold i året 2006. Vi kan identifisere hvilke hushold som netto tok opp lån, og hvilke som nedbetalte. Halvparten av husholdene i utvalget økte sin gjeld i 2006. De fleste lånopptakene var små, mens totalvolumene domineres av få store lån. Mesteparten av lånene ble gitt til hushold med god gjeldsbetjeningsevne, men det var også mange som utnyttet sin gjelsbetjeningsevne maksimalt. Tallene gir informasjon om utviklingen i kredittrisikoen for bankene ved slike utlån gjennom 2006.

Hele artikkelen (pdf, 738 kB)

Publisert 2. oktober 2008 14:00
Publisert 2. oktober 2008 14:00