Norges Bank

Publikasjon

Economic implications of copulas and extremes

Lorán Chollete

Sammendrag
Begivenhetene i finansmarkedene siden sommeren 2007 har tydelig illustrert viktigheten av å kunne analysere hvordan avkastningen på ulike aktiva som ellers synes ukorrelerte, kan begynne å samvariere sterkt når det skjer såkalte ekstreme hendelser. Slike fenomener kan imidlertid ikke fanges opp med vanlige korrelasjonsmål. I denne artikkelen gis en presentasjon av en metode for å måle slik samvariasjon, den kalles copulas. Det gis også noen eksempler på praktisk anvendelse av copulas.

Les artikkelen (pdf, 1 Mb)

Publisert 2. oktober 2008 14:00
Publisert 2. oktober 2008 14:00