Norges Bank

Publikasjon

Seddeltrykkeriet – en 190 års historie

Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl

I løpet av juni 2007 avvikles Norges Banks Seddeltrykkeri, og dermed opphører egen produksjon av sedler i Norge. De første sedler ble levert året etter opprettelsen av Norges Bank i 1816. Det er således trykt sedler i egen regi i 190 år. Fra 2008 vil norske sedler blir levert fra kommersielle sikkerhetstrykkerier i Frankrike og England.

Publisert 14. juni 2007 15:25
Publisert 14. juni 2007 15:25