Norges Bank

Publikasjon

Modellering av kredittrisiko i foretakssektoren - Videreutvikling av SEBRA-modellen

Eivind Bernhardsen og Kai Larsen

Norges Bank har siden 2001 brukt en empirisk modell, SEBRA-modellen, til å anslå sannsynligheter for konkurs i norske aksjeselskap. Modellen brukes også til å anslå bankenes forventede utlånstap til foretak og ulike næringer. Vi presenterer to nye modellversjoner: en utvidet versjon av den opprinnelige modellen og en basisversjon som i mindre grad bruker variable som samvarierer med foretakets størrelse. Vi viser at basisversjonen egner seg bedre til prediksjoner og fremskrivninger av bankenes samlede utlånstap.


 

Publisert 14. juni 2007 15:25
Publisert 14. juni 2007 15:25