Norges Bank

Publikasjon

Betalingssystemet – en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn

Harald Haare og Inger-Johanne Sletner

Betalingssystemet er en viktig del av et lands finansielle infrastruktur. Velfungerende betalingssystemer gjør det mulig å gjennomføre pengeoverføringer på en sikker måte og til avtalt tid. Artikkelen beskriver Norges Bank overvåking av det norske betalingssystemet. Samarbeidet med Kredittilsynet blir også behandlet. Avslutningsvis berøres kort framtidige utfordringer.

Publisert 14. juni 2007 15:25
Publisert 14. juni 2007 15:25