Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 2/2003

Nummer:
2/2003

Artikkeldel

Finansiell stabilitet, formuespriser og pengepolitikk (872 kB)
Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Centre for Monetary Economics/Handelshøyskolen BI 3. juni

I foredraget drøftet sentralbanksjefen om - og i tilfelle hvordan - pengepolitikken skal ta hensyn til oppbyggingen av finansielle ubalanser. Drivkreftene i valutamarkedet ble også drøftet.

Deflasjon? (292 kB)
Carl Andreas Claussen og Kåre Hagelund

Faren for deflasjon har fått fornyet aktualitet internasjonalt i det siste. Artikkelen drøfter hvordan deflasjon oppstår, og hvilke politikkalternativer som da foreligger. Risikoen for global deflasjon synes nokså begrenset.

Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner (69 kB)
Bjørne Dyre H. Syversten

Markedsrisikoen i norske banker og livsforsikringsselskaper belyses ved bruk av to metoder - «Value at Risk» (VaR) og stresstester - og data fra bank- og forsikringsstatistikken. Analysene viser at bankenes markedsrisiko er lav. Sett i forhold til forvaltningskapitalen er risikoen om lag ti ganger høyere i livsforsikringsselskapene.

Likviditet og knapphet i det norske statsobligasjonsmarkedet (662 kB)
Jesper Hein

Prisingen i et velfungerende statsobligasjonsmarked inneholder informasjon av verdi for markedsaktørene. Artikkelen beskriver likviditeten og knappheten i det norske statsobligasjonsmarkedet og betydningen den begrensede størrelsen har for prisingen.

Oversikter og tabelldel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (20 kB)

Tabeller (315 kB)

Hele heftet (2445 kB)

Publisert 19. juni 2003 13:57
Publisert 19. juni 2003 13:57