Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 2/2002

Nummer:
2/2002

Artikkeldel

Åpenhet og forutsigbarhet i pengepolitikken (1 104 kB)
Tom Bernhardsen og Arne Kloster

Et indre marked for pensjonskasser? (78 kB)
Gunnvald Grønvik                                 

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester  (339 kB)
Espen Frøyland og Kai Larsen

Euroens innvirkning på de europeiske kapitalmarkedene (368 kB)
Sindre Weme

Oversikter og tabelldel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (37 kB)

Tabeller (1 063 kB)

Hele heftet (2 992 kB)

Publisert 1. juni 2002 10:28
Publisert 1. juni 2002 10:28