Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 2/2001

Nummer:
2/2001

Artikkeldel

Pengepolitikk, prognoser og markedskommunikasjon
Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Verdipapirregulering og komitologi - mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU
Gunnvald Grønvik

Tilfredsstiller norske betalingssystemer de nye BIS-anbefalingene?
Kjetil Watne

Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren
Trond Eklund, Kai Larsen og Eivind Bernhardsen

Oversikter og tabelldel

Ny 1000-kroneseddel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Tabeller

Hele heftet (1188 KB)

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 30. juni 2001 00:00
Publisert 30. juni 2001 00:00