Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 2/1999

Nummer:
2/1999

Leder: Anslag og forventninger

Kvartalsoversikt med inflasjonsrapport:

Inflasjonsrapport andre kvartal 1999

Finansmarknadene og Noregs Banks operasjonar

Finansielt utsyn

Artikkeldel:

Ny 500-kroneseddel

Minnemynt for å markere årtusenskiftet

Brasils finanskrise i et historisk perspektiv - statsfinanser, inflasjon og stabilisering
Jostein Eide og Karsten Stæhr

Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen?
Øyvind Eitrheim, Espen Frøyland og Øistein Røisland

Ny global finansiell arkitektur - foreslåtte reformer for finansmarkedene
Arild J. Lund

Brev, uttalelser mv. og tabelldel:

Konsekvenser for forvaltningen av Petroleumsfondet dersom spesielle miljøhensyn blir lagt til grunn ved valg av investeringsstrategi
Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999

En vurdering av framvoksende markeder som investeringsalternativ for Petroleumsfondet
Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999

Høring av NOU 1998:19 Fleksibel pensjonering
Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 31. mai 1999

Høring av NOU 1999:7 Flatere skatt
Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 31. mai 1999

Høringsuttalelse om organisering av børsvirksomhet m.m., NOU 1998:3.
Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 7. mai. og 3. juni 1999

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Tabeller

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 30. juni 1999 00:00
Publisert 30. juni 1999 00:00