Norges Bank

Publikasjon

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Kjetil Watne

Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet, og skiftet til et standard oppgjørssystem fra en kommersiell leverandør. Driftsstabiliteten i det nye oppgjørssystemet har vært 100 prosent de to årene systemet har vært i drift, og omleggingene har redusert kostnadene merkbart. Artikkelen beskriver de strategiske valgene ved omleggingene, erfaringene ved de nye løsningene og noen risikoforhold som følger med slik utkontraktering.

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Publisert 30. september 2011 13:30