Norges Bank

Publikasjon

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Bjørn Helge Vatne

Innskuddsrentene følger i større grad utlånsrentene enn hva andre finansieringsformer gjør. Dette betyr at inntjeningen på boliglån, som i stor grad finansieres med innskudd, er mer stabil enn inntjeningen på næringslån, som i hovedsak finansieres med markedsfinansiering. Som en følge av dette vil den samlede inntjeningen på utlån i store banker, med større andel næringslån, variere mer enn i mindre banker, med større andel boliglån.

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Publisert 30. september 2011 13:30
Publisert 30. september 2011 13:30