Norges Bank

Publikasjon

Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen – en kort oppsummering

Aud Ebba Lie

Finanstilsynets oppfølging av de norske bankene under finanskrisen omfattet en undersøkelse av innskuddsutviklingen i et utvalg på 25 banker med 1–2 ukers intervaller fra 30. september 2008 til 19. juni 2009. Ingen av bankene hadde dramatisk nedgang i innskuddsmassen i perioden. Kundeinnskuddene samlet økte faktisk noe i løpet av oktober 2008, men falt tilbake gjennom resten av året og tidlig i 2009. Ved avslutningen var de på samme nivå som ved oppstart. Ikke overraskende var det større svingninger i innskudd over 2 millioner kroner enn i kundeinnskudd totalt.

Publisert 30. september 2011 13:30
Publisert 30. september 2011 13:30