Norges Bank

Publikasjon

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/11

Rønnaug Melle Johansen og Cathrine B. Træe

Stresstestene i rapportserien Finansiell stabilitet fremskriver bankenes regnskaper over en periode på 3 til 4 år. Testene bygger på en rekke forutsetninger. Mange av disse vil det være knyttet usikkerhet til. Sammensetningen av risikofaktorene vil også være av betydning. Denne utdypingen redegjør for noen av de sentrale antakelsene som er gjort i stresstestene i Finansiell stabilitet 1/2011, og viser hvor sensitive resultatene vil være for endringer i antakelsene. I artikkelen sammenliknes også stressalternativene over tid.

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Publisert 1. juni 2011 14:00