Norges Bank

Publikasjon

Regulering av systemviktige banker – og de store nordiske bankene

Henrik Borchgrevink

Internasjonalt ble flere store banker støttet av myndighetene under finanskrisen. Når det forventes at en bank vil bli støttet av myndighetene, får banken både insentiver til å ta for høy risiko og billigere finansiering til å vokse seg enda større. Artikkelen gjennomgår ulike tiltak som er foreslått for å bedre regulering av de største bankene, og ser på hvordan noen av tiltakene kunne slått ut for de seks største nordiske bankene.

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Publisert 1. juni 2011 14:00