Norges Bank

Publikasjon

Norske aktørars risiko og risikohandtering i valutamarknaden

Bjørn Bakke, Nathalie Berner og Jermund Molland

Det er knytt risiko både til sjølve oppgjeret av valutahandlar og til eksponering mot motparten fram til handlane vert gjorde opp. Ny infrastruktur frå dei siste åra reduserer risikoen. Viktige døme er oppgjerssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) og auka bruk av margininnbetalingar for å redusere motpartseksponering. Artikkelen gjer greie for norske aktørars valutahandel, risiko knytt til handelen og løysingar som reduserer risikoen. Det vert òg teke opp om sentral motpart bør brukast meir for å redusere risikoen i valutahandelen ytterlegare.

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Publisert 1. juni 2011 14:00