Norges Bank

Publikasjon

Norges Banks stresstest i Finansiell stabilitet 2/10 sett opp mot bankenes fremskrivinger

Gøril B. Havro, Rønnaug Melle Johansen, Jørgen Ruud og Cathrine B. Træe

Syv norske banker fremskrev høsten 2010 sin egen kapitaldekning med utgangspunkt i Norges Banks makrobaner til Finansiell stabilitet 2/10. Dette ble gjort på oppdrag fra Finanstilsynet, som oppsummerte resultatene i Finansielt utsyn 2011. Denne artikkelen sammenlikner bankenes og Norges Banks resultater. Det er noe større avvik mellom Norges Banks og bankenes tapsfremskrivinger enn hva det var i en liknende øvelse i 2005. Hovedkonklusjonene fra 2005 står seg også denne gangen. Stresstestene avdekker ikke fundamentale svakheter i den norske banksektoren.

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Publisert 1. juni 2011 14:00