Norges Bank

Publikasjon

Markeder for norske bankers langsiktige finansiering – betydningen av endringer i markedsforhold og regelverk

Haseeb Syed

Norske banker finansierer seg i større grad enn tidligere i markedene. Obligasjonsmarkedene i Norge og utlandet er viktige finansieringskilder for bankene. Sammensetningen av bankenes markedsfinansiering påvirkes av endringer i markedsforhold og regelverk. Endringer i regelverk for sikkerhet for lån i Norges Bank og forslag til nye internasjonale regler for bankenes likviditetsbuffer og stabile finansiering påvirker norske bankers investerings- og finansieringsstruktur.

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Publisert 1. juni 2011 14:00