Norges Bank

Publikasjon

Virkelig verdi i regnskapet

Sigbjørn Atle Berg

Internasjonale regnskapsregler krever at finansinstitusjonenes omløpsmidler verdsettes til virkelig verdi eller markedsverdi. Omløpsmidlene vil i hovedsak bestå av de finansobjekter som institusjonene holder for handelsformål. For pensjonsfond og andre investeringsfond omfatter det i praksis det meste av balansen. Prinsippet om regnskapsføring til virkelig verdi har stor betydning for hvordan balansen og egenkapitalen til de viktigste aktørene i finansmarkedene verdsettes. Dermed får prinsippet også stor betydning for hvordan finansmarkedene fungerer. Dette er spesielt tydelig i kriseperioder.

Les artikkelen (pdf, 514 kB)

Publisert 14. mai 2009 14:00
Publisert 14. mai 2009 14:00