Norges Bank

Publikasjon

Økonomiske perspektiver

Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 12. februar 2009.

I foredraget drøfter sentralbanksjefen finanskrisen og virkninger av den på verdensøkonomien. Han redegjør for det brede spekteret av virkemidler myndigheter har tatt i bruk for å motvirke konsekvensene, både ute og i Norge. Videre tar han opp behovet for en ny finansiell arkitektur med økt samarbeid over landegrensene. Avslutningsvis drøftes hvordan små industriland har hatt nytte av internasjonale kapitalmarkeder, og hvordan forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland nå gir økte eierandeler i bedrifter i Europa, USA og Asia.

Publisert 14. mai 2009 14:00