Norges Bank

Publikasjon

Makroøkonomiske sjokk – effekter på sysselsetting og arbeidstilbud

Haakon Solheim

Det norske arbeidstilbudet var i 2008 på sitt høyeste registrerte nivå. Samtidig som arbeidstilbudet har vokst over tid, har tilbudet vært fleksibelt ved endringer i etterspørselen etter arbeidskraft. Analysen som beskrives i artikkelen, viser at arbeidstilbudet er mest fleksibelt for aldersgruppene under 25 år og mellom 50 og 60 år. Dette har sammenheng med at disse gruppene kan gjøre en avveining mellom arbeid og henholdsvis utdanning og trygd. Kvinner 25–50 år har noe mer fleksibel arbeidsdeltagelse enn menn, idet de i større grad velger mellom å være hjemme eller i arbeid. Endringene i sysselsettingen kommer som en endring i andelen heltidsansatte, mens bruk av deltid forblir uforandret.

Les artikkelen (pdf, 661 kB)

Publisert 14. mai 2009 14:00
Publisert 14. mai 2009 14:00