Norges Bank

Publikasjon

Kostnader i betalingssystemet

Olaf Gresvik og Harald Haare

I artikkelen presenteres beregnede kostnader i 2007 ved bruk og produksjon av de vanligste norske betalingstjenestene: betalingskort, giro og kontanter. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved å bruke og produsere betalingstjenester var 11 milliarder kroner. Det tilsvarte 0,49 prosent av brutto nasjonalprodukt, noe som er lavt sammenlignet med andre land. De samfunnsøkonomiske kostnadene per betaling er lavere ved bruk av betalingskort enn ved bruk av kontanter. Bankene og deres underleverandører har den største delen av kostnadene i betalingsformidlingen. Undersøkelsen viser at kostnadene for hver betaling har falt kraftig over tid. Så langt vi kjenner til, er denne kostnadsanalysen den mest omfattende som er gjennomført i noe land.

Les artikkelen (pdf, 799 kB)

Publisert 14. mai 2009 14:00
Publisert 14. mai 2009 14:00