Norges Bank

Publikasjon

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008

Bjørn E. Naug

Prisveksten i 2008 ble vesentlig høyere enn hva Norges Bank anslo høsten 2007. Det har sammenheng med at produktiviteten utviklet seg svakere enn ventet, og at prisene på råvarer og industrivarer i utlandet økte uventet mye fram til i fjor høst. I tillegg var kapasitetsutnyttingen høyere enn ventet fram til sommeren i fjor. Den internasjonale finanskrisen bidro til at eksporten og den private etterspørselen i Fastlands-Norge utviklet seg svakere enn anslått. Kapasitetsutnyttingen var dermed lavere enn ventet ved slutten av året. Norges Bank anslo utviklingen i 2008 om lag like godt som andre prognosemakere.

Les artikkelen (pdf, 997 kB)

Publisert 14. mai 2009 14:00